W Twoim koszyku

Twój kosz jest pusty.

Adres E-mail:

Hasło:

REGULAMIN

 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży wysyłkowej wyrobów rękodzielniczych oferowanych przez firmę: Sunflower z siedzibą w Zabrzu 41-810, ul. Sitki 21.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym.

Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest wypełnienie poprawnie przez Kupującego na stronach internetowych Sprzedającego odpowiedniego formularza.

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Zamówienia (oprócz telefonicznych) można składać przez całą dobę.

Ceny towarów znajdując się w naszym sklepie wyrażone są w złotych polskich.

Realizacja zamówienia następuje po wpłacie zaliczki w wysokości 40% kwoty zamówienia. Wysyłki pobraniowe będą wysyłane także po wpłacie zaliczki.

Sklep zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia na każdym jego etapie w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży między sklepem a kupującym jest moment fizycznego odbioru zamówionego towaru przez klienta.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach internetowych Sprzedającego, będą niepełne lub błędne.

Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefoniczną w ciągu 48 godzin od jego otrzymania. Czas ten zostanie odpowiednio wydłużony jedynie w przypadku, gdy przypada on na dni ustawowo wolne od pracy.

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

Sprzedający zobowiązuje się, w zależności od zamówionego towaru, wysłać przesyłkę w ciągu od 1 do 15 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki.

Przesyłki realizowane są w Polsce i zagranicę.

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należności za zamówione artykuły uregulować zgodnie z wybraną forma płatności.

Kupujący może odmówić odbioru i zapłaty za zamówiony towar jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zamówienia.

Kupujący akceptuje, że oferowane przez Sunflower produkty są wykonywana ręcznie, co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Produkty wykonywane przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Kupującego, nie podlegają zwrotowi, po akceptacji prototypu.

Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego: kontakt@sun-flower.com.pl

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.)

Wszystkie produkty wyprodukowane przez producenta oznakowane są logo firmy i danymi teleadresowymi.

Sunflower

ul. Sitki 21, 41-810 Zabrze

tel. 889 682 922

 

email kontakt@sun-flower.com.pl

WWW www.sun-flower.com.pl

 
 
 
NetVISTOR Internet Solutions